Реформа юридичної освіти: правники діляться своїм баченням…


Керуючий партнер АО “Дефанс” Олена Мироненко-Шульган взяла участь в круглому столі “Відкрите обговорення Концепції реформування юридичної освіти. Правники поділились своїм баченням та відзначили існуючі проблеми серед яких:
– невідповідність змісту освітніх програм ЗВО потребам юридичного ринку;
– низький рівень володіння практичними навичками, іноземними мовами і критичним мислення у випускників.